مصاحبه های دکتر بقایی

مصاحبه های دکتر بقایی

برای آشنایی بیشتر با دکتر بقایی و خدمات ایشان، مشاهده ویدیو های مصاحبه های دکتر بقایی که در زیر آمده را پیشنهاد می کنیم.   مصاحبه دکتر در مورد بیماری های مادرزادی قلبی   https://dr-baghaei.com/wp-content/uploads/2021/03/baghaie.mp4 مصاحبه دکتر در مورد چگونگی...