تماس با پزشک

ویدیوها

ویدیو رضایت بیماران

ویدیو رضایت بیماران

در این ویدئو صحبت های یکی از بیماران دکتر بقایی را مشاهده می کنید که دچار بیماری مادرزادی قلبی بودند و پس از بررسی و آزمایشات متعدد متوجه شدند به جای آنکه دریچه آئورت سه لتی...

read more