سوراخ قلب یا نقص سپتوم دهلیزی یکی از بیماری‌های قلبی مادرزادی است که از بدو تولد در برخی از نوزادان تشخیص داده می‌شود. نقص دیواره بین بطنی یا (VSD) نقصی در دیواره بین بطنی قلب...

read more