برای آشنایی بیشتر با دکتر بقایی و خدمات ایشان، مشاهده ویدیو های مصاحبه های دکتر بقایی که در زیر آمده را پیشنهاد می کنیم.

 

مصاحبه دکتر در مورد بیماری های مادرزادی قلبی

 

مصاحبه دکتر در مورد چگونگی انجام جراحی های قلبی

 

مصاحبه دکتر در مورد علائم بیماری های قلبی

 

مصاحبه دکتر در مورد جراحی قلبی در دوران کرونا

 

مصاحبه با مراجعان دکتر بقایی