برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جراحی بای پس کرونر با پیوند شریان با ما همراه باشید.

مقدمه

بیماری شریان کرونر ( که به اختصار CAD گفته میشود) از جمله شایعترین و مهمترین بیماری قلبی است که مسبب درد قلبی، سکته های قلبی و نارسایی قلب می باشد. متاسفانه بروز این بیماری در جوامع و بویژه در افراد جوان، نگران کننده است ولی دقت به این موضوع و تشخیص بموقع، تا حد زیادی مانع بروز عوارض و خطرات شده و امکان بکارگیری درمانهای مناسب و مؤثر را فراهم میکند.

یکی از راههای درمان، جراحی بای پس کرونر است که طی آن از عروق بیمار به عنوان رگ پیوندی استفاده شده و خونرسانی به شرایین کرونر تامین میشود. با توجه به اینکه وریدهای پا در نقش رگ پیوندی در دراز مدت کارآیی نسبی داشته و حدود 50% آنها طی 10 سال مجدد تنگ شده یا مسدود میشوند، اخیرا جراحان به استفاده از شریانها به عنوان رگ پیوندی روی آورده اند. این روش که به Total Arterial CABG معروف است کارایی درازمدت جراحی را با اطمینان بسیار بیشتری تامین میکند و امروزه در افراد جوان که نیاز به بای پس کرونر دارند، قویا توصیه میشود.

معرفی بیمار

آقای 38 ساله با سابقه پرفشاری خون به علت درد سینه که بطور حاد شروع شده، مراجعه میکند. سابقه مشکل مشابه در خانواده، چربی یا قند خون بالا نداشته و سیگار نیز مصرف نمیکرده است. بررسیهای اولیه حاکی از کاهش جریان خون قلب در مرحله پیش از سکته است که با درمان معمول وضعیت موقتا کنترل میشود.

آنژیوگرافی کرونر تنگی بسیار شدید در دو رگ اصلی قلب را نشان میدهد. لذا بیمار آماده جراحی بای پس کرونر میشود. حین جراحی دو شریان پیوندی به نامهای شریان توراسیک داخلی راست و چپ از داخل سینه آزاد شده و آماده میگردد.

و به دو رگ اصلی قلب پیوند میشود.

بیمار خوشبختانه جراحی را بخوبی میگذراند. در اکوکاردیوگرافی چند روز بعد قدرت انقباض قلب کاملا طبیعی و آثاری از سکته قلبی مشهود نیست. یک هفته پس از جراحی بیمار با توصیه های لازم و رژیم دارویی مرخص میگردد.