مقدمه:

یکی از بیماری های شایع قلبی مادرزادی، بیماری تترالوژی است که به احترام دانشمندی که اولین بار جزییات آن را توضیح داد به تترالوژی فالو (Tetralogy of Fallot) معروف است. کودکان مبتلا معمولا با سیانوز (کبودی پوست، ناحن ها و لب و زبان) و کاهش سرعت رشد مراجعه میکنند. ضایعات داخل قلبی، شامل سوراخ بین بطنی، تنگی مسیر جریان خون ریوی و جابجایی آئورت، همگی باعث کاهش اکسیژن خون و بار اضافی به بطن ها به ویژه بطن راست میشود.

امروزه این بیماری با تشخیص بموقع، بخوبی از طریق جراحی معالجه میشود. از آنجایی که این بیماران دریچه طبیعی ریوی ندارند و جراح در عمل اول می بایست تنگی مسیر خون را اصلاح کند، طی سالیان بعد برخی از بیماران نیاز به جراحی مجدد برای کارگذاری دریچه ریوی دارند.

معرفی بیمار:

پسر 9 ساله که سابقه جراحی تترالوژی در 17 ماهگی داشته، مراجعه میکند. در فعالیت شدید، کمی تنگی نفس دارد. در بررسی های تکمیلی شامل اکوکاردیوگرافی و MRI بزرگی چشمگیر بطن راست و برگشت خون شدید از ریه به بطن راست دارد. در این موارد لازم است با جراحی، دریچه ریوی کارگذاری شود.

دو نکته در این بیماران حائز اهمیت است. اول انتخاب دریچه مناسب با توجه به سن و وزن بیمار است. استفاده از دریچه انسانی ( هموگرافت) در این موارد کارآیی بسیارخوب داشته، لازم نیست  داروی رقیق کننده خون مصرف کند و در صورت نیاز به تعویض در آینده، می توان بدون جراحی و از طریق intervention اینکار را انجام داد. دوم تمهیداتی است که برای شروع جراحی به جهت پیشگیری از صدمه به قلب حین باز کردن قفسه سینه لازم است مراعات شود. ضمنا آماده سازی هموگرافت نیز باید براساس روش و دستورالعمل خاصی صورت گیرد.

در ابتدا راه دسترسی به گردش خون از طریق شریان کشاله ران راست فراهم میشود.

جراحی کارگذاری دریچه ریوی

سپس قفسه سینه باز شده و چسبندگیهای اطراف قلب با احتیاط آزاد میشود. در مرحله بعد هموگرافت، که حاوی دریچه انسانی است، آماده و به اندازه مناسب بریده میشود.

نهایتا هموگرافت در مکان مناسب جایگذاری شده و اینکه تمام مراحل عمل در قلب تپنده و با حفظ گردش خون قلب صورت میگیرد.

خوشبختانه بیمار جراحی را بخوبی گذرانده و پس از 4 روز از بیمارستان مرخص میشود.