تماس با پزشک

بیماری ها

بیماری مادرزادی قلبی

بیماری مادرزادی قلبی

بیماری مادر زادی قلبی به چی می گویند؟ بیماری مادرزادی قلبی شامل نقایص یا اشکالات ساختمانی قلب و عروق اصلی است که از زمان تولد وجود داشته است. به عبارت دیگر کودک مبتلا، با این نوع...

read more
ASD

ASD

ASD چیست؟ سوراخ و نقص در میان دیواره جداکننده دو دهلیز (سپتوم) را ASD می گویند. وجود ASD در بدو تولد بخشی از ساختمان طبیعی بدن نوزاد بوده و جلوگیری از عبور خون در ریه ها است. پس...

read more
VSD

VSD

VSD چیست؟ به نقص یا سوراخی که در میان دیواره ی جدا کننده دو بطن باشد VSD می گویند. VSD به چه علت بوجود می آید؟ در اغلب کودکان بیمار علت مشخصی ندارد. و متاسفانه از رایج ترین...

read more